DESPRE NOI

Asociatia Pescarilor Sportivi Feroviari si Prietenii ''VALURI DE CRAP'' cu sediul in Galati, str. AL.DAVILA, nr.1, cod postal 800203, este inregistrata in REGISTRUL ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR la GREFA JUDECATORIEI GALATI sub nr. 12/28.04.2011.
 - C.I.F. 28419450;
 - COD IBAN: RO22BRDE180SV64441581800.
   A.P.S.F.P.- denumita in continuare ''VALURI DE CRAP'' - este fondata, potrivit actului constitutiv, de catre :
 1. Donose Octavian,
 2. Badiu Vasile,
 3. Dediu Theodor Gabriel,
 4. Ene Alexandru,
 5. Punga Cristinel,
 6. Calciu Dan,
 7. Pungan Valeriu,
 8. Costache Constantin,
   care s-au asociat si au constituit sus-numita Asociatie in calitate de membri fondatori, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si cele juridice.
   VALURI DE CRAP este inscrisa in Registrul Unic de Evidenta al Asociatiilor Pescarilor Sportivi la nr. 215.
   Scopul Asociatiei este: reprezentarea si asigurarea intereselor membrilor sai de a activa in domeniul pescuitului sportiv, al turismului de pescuit recreativ, in conditiile administrarii si exploatarii durabile a resurselor acvatice vii existente in bazinele piscicole naturale si de conservare a biodiversitatii si echilibrului in natura.

       - OBIECTIVE :
    - promovarea si dezvoltarea pescuitului ca sport, in scop recreativ, in bazinele piscicole;
    - protejarea biodiversitatii acvatice si a speciilor rare sau pe cale de disparitie din bazinele piscicole;
    - monitorizarea agentilor poluanti din bazinele naturale acvatice si sesizarea organelor abilitate;
    - refacerea biotopului in bazinele acvatice afectate de agenti poluanti, braconaj sau calamitati naturale;
    - monitorizarea si prevenirea actelor de braconaj si a distrugerii fondului piscicol;
    - organizarea unor actiuni de sprijinire a structurilor legal abilitate in protectia mediului, igienizarea apelor, combaterea braconajului, etc.;
    - stabilirea de parteneriate cu alte asociatii din Romania si din alte state ale lumii;
    - formarea si dezvoltarea unor bazine piscicole private pe teritoriul national;
    - promovarea dezvoltarii turismului rural prin sustinerea infiintarii sau modernizarii de pensiuni agroturistice si pensiuni turistice rurale din diverse bazine piscicole, inclusiv in Delta Dunarii;
    - colaborarea cu diverse persoane juridice, proprietari sau administratori de bazine piscicole in vederea construirii sau modernizarii unor spatii pentru practicarea turismului piscicol; crearea unor facilitati, in aceste spatii piscicole, specifice acestei activitati: campare, grupuri sanitare, ambarcatiuni, ustensile de pescuit, etc.;
    - organizarea de cursuri si acordarea de consultanta specializata in domeniul piscicol si a pescuitului sportiv, recreativ;
    - organizarea competitiilor de pescuit recreativ;
    - organizarea de tabere, scoli de initiere si perfectionare a copiilor si tinerilor in domeniul pescuitului sportiv, respectul si protejarea naturii si in alte activitati privind protectia mediului;
    - constituirea unei baze de date la dispozitia membrilor Asociatiei;
    - editarea de site propriu si tiparituri;
    - intocmirea de materiale scrise care sa contina: prezentarea locatiilor unde membrii Asociatiei desfasoara activitati de pescuit sportiv cu prezentarea potentialului piscicol si starea acestuia; istoricul actiunilor sub forma narativa; infiintarea unei arhive care sa detina toate materialele legate de istoricul Asociatiei;
    - inregistrarea pe suport video a activitatilor organizate in cadrul Asociatiei;
    - confectionarea de trofee din capturile membrilor Asociatiei;
    - organizarea, in parteneriat cu alte asociatii sau parteneri sociali, de activitati de ecologizare in zonele de mediu afectat, de amenajari pentru pescuit sportiv si agrement;
    - realizarea de proiecte cu interesarea Inspectoratului Scolar Judetean pentru promovarea pescuitului sportiv ca activitate in timpul liber pentru combaterea delicventei juvenile in randul scolarilor.