DESPRE NOI‎ > ‎

-- conducere si control

          Adunarea Generala VALURI DE CRAP

   Adunarea Generala ''VALURI DE CRAP'' este forul de conducere suprem al Asociatiei alcatuit din totalitatea membrilor sai si hotaraste asupra:
 1. stabilirii strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;
 2. aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
 3. alegerii si revocarii membrilor Consiliului director;
 4. alegerii si revocarii cenzorului/membrilor Comisiei de cenzori;
 5. infiintarii/desfiintarii de filiale;
 6. modificarii actului constitutiv si a Statutului;
 7. dizolvarii si lichidarii Asociatiei;
 8. oricaror alte atributii prevazute in lege.

   La Adunarea Generala participa:
 - membrii fondatori;
 - membrii asociati;
 - membrii simpli;
 - membrii de onoare;
 - invitati.


            Consiliul Director VALURI DE CRAP

   Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale, astfel:
 - prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor Asociatiei, etc.;
 - incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
 - aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei si elaboreaza regulamentul intern de functionare;
 - indeplinescte orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.